Léiere mat Jonken ze schaffen

D’Formatiounen, déi no de Prinzipie vun der non-formaler Bildung oflafen, bréngen de Jonken déi néideg Animatiounstechniken a gewësse Kenntnisser iwwer Kanner a Jugendlecher bäi. D’Participante léiere wéi si Aktivitéiten plangen, organiséieren an duerchféieren a wéi se e Grupp Kanner oder Jugendlecher richteg leeden. D’Zil vun der Formatioun ass, déi zukünfteg Animateuren drop virzebereeden, wéi se d’Kanner gutt encadréieren op de Kolonien a Campen.

Proposition de citation

Service National de la Jeunesse. (2013). Léiere mat Jonken ze schaffen (Formatioune fir Jonker Nr. 14). Luxembourg.

Projets liés