Guide du futur diplômé. 21-22

An dësem Guide du futur diplôme beäntwert den Acel d’Froen fir di nächst Etapp nom Ofschloss. Héi fënnt een och vill Informatiounen iwert de Gap Year, de Beruffsliewen, sowuel wéi seng Rechter an Flichten am Berufsliewen.

Proposition de citation

Association des Cercles d’Étudiants Luxembourgeois. (2021). Guide du futur diplômé. 21-22. Esch-sur-Alzette.

Projets liés